Autentificare utilizatori

Monitorul Oficial Local

COMUNA GREACA

-- TOATE SECȚIUNILE --

Exemplu: 20/06/2021
Exemplu: 20/06/2021
Număr Dată Tip document Conținut document Fișier Operații
2322 14/05/2021 Anunt licitatie inchiriere iaz in suprafata de 33622 mp COMUNA GREACA cu sediul in Greaca, str. Principala nr.133, telefon/fax: 0246246042, adresa internet www.primariagreaca.ro, CUI 5123667, organizeaza licitatie publica in vederea atribuirii unui contract de inchiriere si anume : iaz categoria de folosinta HB ape statatoare in suprafata de 33622 mp, avand numar cadastral 30791 si aflat in inventarul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunei Greaca. afişează
2155 29/04/2021 Anunt Licitatie Dispensar Uman Anunt atribuire contract inchiriere spatiu cabinet stomatologic si spatiu farmacie afişează
1165 17/03/2021 Anunt licitatie teren cu destinatia de impadurire Anunt licitatie afişează
663 12/02/2021 Anunt promovare in grad Anunt promovare in grad afişează
7 20/01/2021 Dispoziţie nr. 7 din 20 ianuarie 2021 Dispoziţie privind convocarea Consiliului Local Greaca în şedinţă ordinară pentru data de 26 ianuarie 2021 afişează
1 04/01/2021 Dispoziţie nr. 1 din 04 ianuarie 2021 Dispoziţie privind convocarea Consiliului Local Greaca în şedinţă extraordinară pentru data de 08 ianuarie 2021 afişează
5 14/01/2021 Dispoziţia nr. 5 din 14 ianuarie 2020 2020 Dispoziţie privind aprobarea listelor destinatarilor finali în cadrul Schemei naţionale de sprijin pentru elevii cei mai devaforizaţi prin acordarea tichetelor sociale pe suport electonic afişează
9 26/01/2021 Hotărârea nr. 9 din 26 ianuarie 2021 Anexa nr. 1 la HCL nr. 9 din 26 ianuarie 2021 afişează
9 26/01/2021 Hotărârea nr. 9 din 26 ianuarie 2021 Hotărăre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru S.C. Gospodarul Comunal Greaca S.R.L. pe anul 2021 afişează
6 26/01/2021 Hotărârea nr. 6 din 26 ianuarie 2020 Hotărâre pentru aplicarea O.U.G. nr. 105/2001, privind frontiera de stat a României, modificată de Legea nr. 280/2011, secţiunea a III -a , privind accesul, circulaţia şi alte activităţi ce se desfăşoară în zona de frontieră afişează

Pagini