Autentificare utilizatori

Monitorul Oficial Local

COMUNA GREACA

-- TOATE SECȚIUNILE --

Exemplu: 17/04/2021
Exemplu: 17/04/2021
Număr Dată Tip document Conținut document Fișier Operații
1165 17/03/2021 Anunt licitatie teren cu destinatia de impadurire Anunt licitatie afişează
663 12/02/2021 Anunt promovare in grad Anunt promovare in grad afişează
7 20/01/2021 Dispoziţie nr. 7 din 20 ianuarie 2021 Dispoziţie privind convocarea Consiliului Local Greaca în şedinţă ordinară pentru data de 26 ianuarie 2021 afişează
1 04/01/2021 Dispoziţie nr. 1 din 04 ianuarie 2021 Dispoziţie privind convocarea Consiliului Local Greaca în şedinţă extraordinară pentru data de 08 ianuarie 2021 afişează
5 14/01/2021 Dispoziţia nr. 5 din 14 ianuarie 2020 2020 Dispoziţie privind aprobarea listelor destinatarilor finali în cadrul Schemei naţionale de sprijin pentru elevii cei mai devaforizaţi prin acordarea tichetelor sociale pe suport electonic afişează
9 26/01/2021 Hotărârea nr. 9 din 26 ianuarie 2021 Anexa nr. 1 la HCL nr. 9 din 26 ianuarie 2021 afişează
9 26/01/2021 Hotărârea nr. 9 din 26 ianuarie 2021 Hotărăre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru S.C. Gospodarul Comunal Greaca S.R.L. pe anul 2021 afişează
6 26/01/2021 Hotărârea nr. 6 din 26 ianuarie 2020 Hotărâre pentru aplicarea O.U.G. nr. 105/2001, privind frontiera de stat a României, modificată de Legea nr. 280/2011, secţiunea a III -a , privind accesul, circulaţia şi alte activităţi ce se desfăşoară în zona de frontieră afişează
5 08/01/2021 Hotărârea nr. 5 din 08 ianuarie 2021 Hotărâre privind aprobarea organizării reţelei şcolare la nivelul comunei Greaca pentru anul şcolar 2021-2022 afişează
15 22/12/2020 Hotărârea nr. 15 din 22 decembrie 2020 Anexa 2 la HCL nr. 15 din 22 decembrie 2020 afişează

Pagini