Autentificare utilizatori

<-- Înapoi
Monitorul Local Oficial
Secțiune publicare: 
h) Publicare alte documente neprevăzute la lit. a)-g) și care, potrivit legii, fac obiectul aducerii la cunoștință publică;
Tip document: 
Anunt licitatie inchiriere iaz in suprafata de 33622 mp
Detalii document
Număr: 
2322
Dată Document: 
Vineri, 14 Mai, 2021
Conținut document: 
COMUNA GREACA cu sediul in Greaca, str. Principala nr.133, telefon/fax: 0246246042, adresa internet www.primariagreaca.ro, CUI 5123667, organizeaza licitatie publica in vederea atribuirii unui contract de inchiriere si anume : iaz categoria de folosinta HB ape statatoare in suprafata de 33622 mp, avand numar cadastral 30791 si aflat in inventarul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunei Greaca.