Autentificare utilizatori

Monitorul Oficial Local

COMUNA GREACA

-- TOATE SECȚIUNILE --

Exemplu: 14/06/2021
Exemplu: 14/06/2021
Număr Dată Tip document Conținut document Fișier Operații
53 17/09/2020 Hotărârea nr. 53 din 17 septembrie 2020 Hotărâre privind aprobarea rectificării hotărârii nr. 24/13.03.2020 privind aprobarea actului adiţional la contractul de proiectare şi execuţie lucrări nr. 4218/28.08.2018 la proiectul Reabilitare şi modernizare Dispensar uman comuna Greaca, judeţul Giurgiu afişează
52 17/09/2020 Hotărârea nr. 52 din 17 septembrie 2020 Hotărâre privind aprobarea rectificării hotărârii nr. 23/13 03.2020 privind aprobarea actualizării hotărârii nr. 23.03.2020 privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici faza DALI la proiectul Reabilitare şi modernizare Dispensar uman,comuna Greaca,judeţul Giurgiu afişează
51 27/08/2020 Hotărârea nr. 51 din 27 august 2020 Hotărâre privind aprobarea rectificării hotărârii nr. 7/27.01.2020 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru S.C. Gospodarul Comunal Greaca S.R. L. pe anul 2020 afişează
50 27/08/2020 Hotărârea nr. 50 din 27 august Hot 2020 Hotărăre privind aprobarea completării hotărării nr. 5/27.01.2020 privind necesitatea şi oportunitatea aprobării investiţiei Înfiinţarea reţelei de distribuţie a gazelor naturale în satul Greaca, comuna Greaca, judeţul Giurgiu afişează
49 27/08/2020 Hotărârea nr. 49 din 27 august 2020 Anexa nr. 1 la HCL nr. 49 din 27 august 2020 afişează
49 27/08/2020 Hotărârea nr. 49 din 27 august 2020 Hotărâre privind aprobarea bugetului rectificat de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 afişează
47 12/08/2020 Hotărârea nr. 47 din 12 august 2020 Hotărâre privind aprobarea modificării hotărârii nr. 26/29. 04 2020 privind aprobarea studiului de oportunitate privind închirierea prin licitaţie publică a suprafeţei de 175.000mp teren extravilan afişează
41 30/07/2020 Hotărârea nr. 41 din 30 iulie 2020 Anexa Raport de evaluare la HCL nr. 41 din 30 iulie 2020 partea VII afişează
41 30/07/2020 Hotărârea nr. 41 din 30 iulie 2020 Anexa Raport de evaluare la Hcl nr. 41 din 30 iulie 2020 partea V afişează
41 30/07/2020 Hotărârea nr. 41 din 30 iulie 2020 Anexa Raport de evaluare la HCL nr. 41 din 30 iulie 2020 partea V afişează

Pagini