Autentificare utilizatori

Monitorul Oficial Local

COMUNA GREACA

-- TOATE SECȚIUNILE --

Exemplu: 17/04/2021
Exemplu: 17/04/2021
Număr Dată Tip document Conținut document Fișier Operații
12 10/12/2020 Hotărârea nr. 12 din 10 decembrie 2020 Anexa nr. 2 la HCL nr. 12 din 10 decembrie 2020 afişează
12 10/12/2020 Hotărârea nr. 12 din 10 decembrie 2020 Hotărâre privind aprobarea bugetului rectificat de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 afişează
11 30/11/2020 Hotărârea nr. 11 din 30 noiembrie 2020 Anexă la HCL nr. 11 din 30 noimebrie 2020 afişează
11 30/11/2020 Hotărârea nr. 11 din 30 noiembrie 2020 Hot[r\re privind aprobarea Documentaţiei de atribuire, în vederea închirierii prin licitaţie publică a unor spaţii din incinta Dispensarului comunal Greaca afişează
4 24/11/2020 Hotărârea nr. 4 din 24 noiembrie2020 Anexă la HCL nr. 4 din 24 noiembrie 2020 afişează
4 24/11/2020 Hotărârea nr. 4 din 24 noiembrie 2020 Hotărâre privind aprobarea modificării nr. 32/19.05.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal solicitat de SC Maria trading SRL reprezentată prin Zamfir Marius, pentru suprafaţa de 31,834 mp teren extravilan înscris în cartea funciară nr. 30 299 afişează
3 29/10/2021 Hotărârea nr. 3 din 29 octombrie 2020 Hotărâre privind alegerea viceprimarului comunei Greaca afişează
122 16/12/2020 Dispoziţie nr. 122 din 16 decembrie 2020 Dispoziție privind convocarea Consiliului Local Greaca în ședință ordinară pentru data de 22 decembrie 2020 afişează
121 10/12/2020 Dispoziţie nr. 121 din 10 decembrie 2020 Dispoziție privind convocarea Consiliului Local Greaca în ședință de îndată pentru data de 10 decembrie 2020 afişează
118 02/12/2020 Dispoziţie nr. 118 din 02 decembrie 2020 Dispoziție privind stabilirea unor măsuri pentru desfășurarea în bune condiții a procesului electoral din data de 06. decembrie 2020 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților afişează

Pagini